Zhodnocení příležitostí na základě dat

Share

Channel Advance

KONZULTACE

Cíl analýzy:

 • Ověřit dosud získané informace a předpoklady na základě vašich dat
 • Odhadnout návratnost uvažovaných kroků a to individuálně pro Vaši společnost
 • Identifikace dalších příležitostí v datech webové analytiky (např. Google Analytics) případně dalších zdrojích dat

Přínosy:

 • Poslední vstup pro komplexní posouzení příležitostí, návratnosti investic
  a omezení technických, lidských zdrojů, ekonomických atp.
  vzhledem k aktuálním možnostem online marketingu a automatizace
 • Optimalizace uvažovaného postupu pro naplnění Vašich priorit a vize pro definování změn v eshopu / online marketingu / procesech souvisejících s online kanálem
  na základě předpokládané návratnosti atp.
 • Konkrétní kroky pro zlepšení využitelnosti získávaných a/nebo zpracovávaných dat, případně doporučení jaká další data lze efektivně získat a jak je využít.
 • V případě zájmu / potřeby je možné využívat službu individuálních konzultací / analýz dlouhodobě,
  aby jste měli odborného partnera po celou dobu provádění změn a optimalizací.
 • V neustále se měnícím digitálním prostředí je průběžná optimalizace nezbytný a nekonečný proces.

Podmínky:

 • Zpřístupnění Google analytics, případně dalších zdrojů dat.
 • Minimální technické podmínky: stačí počítač/tablet s prohlížečem a aplikací pro čtení PDF souborů.
 • Součástí předání výstupu PDF je individuální online konzultace prostřednictvím služby Cisco WebEx Meeting.Termín bude domlouván individuálně emailem po odeslání analýzy.
 • Cena 12.900 Kč bez DPH

Test připojení můžete provést zde: https://www.webex.com/test-meeting.html. Úspěšný výsledek testu je okno se sdělením „Host Not In Meeting: The host has not yet joined the meeting“

Mám zájem