Reference

Share

Řekli o mně:

„Jozef drived successful double-digit growth in IT biz. while working at Samsung based upon excellent channel partner relations. He is a proven business leader with proven track record.“
Hun Lee
President  - Samsung Electronics Czech & Slovakia
January 30, 2017
Na spolupráci s Jozefem jsem ocenil jasnou představu při stanovování cílů, výběru vhodných nástrojů a aktivit k jejich dosažení. Stejně tak i schopnost řídit, měřit a vyhodnocovat tyto aktivity – a to jak obchodní, tak marketingové.
Jan Novák
BU Manager  - eD Systém Czech
January 30, 2017
Jozefa znám více jak 20 let a jeho silné stránky vidím v orientaci na výsledky, iniciativě, kreativitě a schopnosti vytvářet obchodní strategie. Jeho výhodou při práci s partnery je především schopnost vytvářet obchodní vztahy a schopnost pracovat s motivátory. Po dobu naší spolupráce bylo jeho hlavním přínosem vytvoření a udržení úspěšných oblastí obchodu.
Daniel Kunz
Investor, bývalý Generální ředitel  - TechData Distribution
January 30, 2017