POHLED ZVENKU

Share

improvement

Zaměstnanci jsou naučeni dělat věci jedním a týmž způsobem. Proto nedokáží efektivně reagovat na nové trendy a vlivy – na měnící se svět. Vnější pozorovatel vnímá činnost v kontextu vnějších vlivů, aktuálně. Dokáže tak přinést nový vhled do již osvojených činností a vyvolat diskuzi o dalších přístupech a metodách. Pomohu vám s tím.

Přínos:

  • Otevřenější přístup týmu k řešení úloh
  • Využití znalostí a pohledu zvenku
  • Přehled o aktuálních trendech na trhu

Program a co se dozvíte:

  • Pomůžu vám zorganizovat pracovní setkání pro váš tým či firmu, vše dle vašich potřeb.
  • Společně zanalyzujeme aktuální stav a najdeme ta nejlepší řešení pro dosažení vašich cílů.
  • Moderováním vašeho setkání vnesu externí pohled na používané řešení a rozšířím jeho možnosti.
  • Brainstormingem a SWOT analýzou zvýším motivaci vašeho týmu.
  • Vytvořím detailní plán pro nejbližší období a pomůžeme s jeho kontrolou.

Další informace:

Místo – doporučuji využít externí prostory. Účastníci se v nich lépe odpoutají od každodenní rutiny. Je možné pokračovat i neformálním večerním setkáním.

UDĚLEJTE PRVNÍ KROK K ÚSPĚCHU

Mám zájem