Svět je o správných otázkách a hledání správných odpovědí

Share

big idea

Svět je o otázkách a odpovědích. Jak efektivně vytvářet kontakty s dodavateli a výrobci a jak budovat partnerské kanály je jednou z těchto otázek.

Partnerský kanál je důležitou součástí prodejní strategie většiny výrobců. Pomáhá lépe a účinněji prodávat zboží – zvyšuje konkurenceschopnost.

23 let na manažerských a vedoucích postech ve firmách, jako je TechData Distribution, Hewlett-Packard, Samsung Electronic Czech and Slovak, mi přineslo cenné zkušenosti. Naučil jsem se budovat partnerské kanály, motivovat partnery a vyhledávat nové příležitosti. Dospěl jsem k odpovědím, které mohu nyní nabídnout.

Mé know-how vám pomůže získat úspěch na trhu, uspokojit zákazníka, vybudovat silný a loajální partnerský kanál a akcelerovat růst vašeho obchodu.

 

Řekli o mně:

„Jozef drived successful double-digit growth in IT biz. while working at Samsung based upon excellent channel partner relations. He is a proven business leader with proven track record.“
Hun Lee
President  - Samsung Electronics Czech & Slovakia
January 30, 2017
Na spolupráci s Jozefem jsem ocenil jasnou představu při stanovování cílů, výběru vhodných nástrojů a aktivit k jejich dosažení. Stejně tak i schopnost řídit, měřit a vyhodnocovat tyto aktivity – a to jak obchodní, tak marketingové.
Jan Novák
BU Manager  - eD Systém Czech
January 30, 2017
Jozefa znám více jak 20 let a jeho silné stránky vidím v orientaci na výsledky, iniciativě, kreativitě a schopnosti vytvářet obchodní strategie. Jeho výhodou při práci s partnery je především schopnost vytvářet obchodní vztahy a schopnost pracovat s motivátory. Po dobu naší spolupráce bylo jeho hlavním přínosem vytvoření a udržení úspěšných oblastí obchodu.
Daniel Kunz
Investor, bývalý Generální ředitel  - TechData Distribution
January 30, 2017